Pocket Gamer Podcast: Tập 534 - The Complex, WWE Undefeated

Pocket Gamer Podcast: Tập 534 - The Complex, WWE Undefeated

Pocket Gamer Podcast: Tập 534 - The Complex, WWE Undefeated

Galactus đã bị đánh bại khỏi Fortnite, và bạn sẽ rất vui khi biết các anh hùng của chúng ta James và Matthew chính xác là không liên quan gì đến nó. Trong các tin tức khác, cuối cùng chúng ta cũng có được một số thông tin về cách các trò chơi Apple Arcade đang phát triển như thế nào. Các bản phát hành mới bao gồm phim kinh dị FMV khoa học viễn tưởng The Complex, Startup Panic, WWE Undefeated, v.v.